Cookie- och integritetspolicy

Cookie- och integritetspolicy hos Frisör Shoppen AB

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlar vi in information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt öka värdet på annonser som visas på sidan. Om du inte önskar att information samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och undvika vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi förklarat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande med syftet att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och du kan även riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt samt att viss innehåll inte är tillgängligt.

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar och behandlar vi en rad sådana informationer. Det sker t.ex. vid vanlig tillgång till innehåll, om du anmäler dig till våra nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, eller använder tjänster eller genomför köp via webbplatsen.

Vi samlar och behandlar typiskt följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, såsom IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv uttryckligen ger samtycke till detta och själv anger informationen: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Det är typiskt i samband med att logga in eller genomföra köp.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Din information kommer endast att användas för det syfte för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter inte oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig annonser som sannolikt är mest relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, såsom att skicka ett nyhetsbrev. Användningen av informationen syftar också till att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras under den tid som är tillåten enligt lagstiftningen, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på karaktären av informationen och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Vidarebefordran av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredjeparter det rör sig om i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för målinriktad annonsering.

Vi använder även en rad tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar informationen på vårt uppdrag och får inte använda den för egna syften.

Vidarebefordran av personuppgifter såsom namn och e-post etc. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder enbart databehandlare inom EU eller i länder som kan erbjuda dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt format (dataportabilitet). Du kan dessutom när som helst begära insyn i hur dina uppgifter används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar i detta ärende kan skickas till: info@frisor-shoppen.dk. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter, har du även möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Om du inte längre önskar att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka oss en begäran om detta till ovan nämnda e-postadress.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:


Frisør Shoppen ApS
Arnold Nielsens Boulevard 60
2650 Hvidovre
Telefon: 53 64 40 04
E-post: info@frisor-shoppen.dk