Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy hos Frisör Shoppen AB

Vi samlar endast in personuppgifter när det är relevant för oss, och vi vill enbart samla in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet hos Frisör Shoppen AB.

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.

Vi vill endast förvara dina personuppgifter så länge vi antingen är lagligt förpliktade att göra det, eller så länge det är relevant för det syfte för vilket de samlades in.

Information vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss, behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna hantera transaktionen och för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla koll på innehållet i din shoppingkorg medan du använder vår webbshop.

Vi kan komma att samla in uppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress (vilket kan skilja sig från postadress), telefonnummer och betalningsinformation. Frisör Shoppen AB samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

  • Besöker vår webbsida
  • Genomför köp av våra produkter
  • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • Skickar frågor, reklamationer eller feedback

Dataansvarig

Den dataansvarige för insamlingen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter på www.frisor-shoppen.se är Frisör Shoppen AB, Arnold Nielsens Boulevard 60, 2650 Hvidovre, organisationsnummer 43334786.

Behandlingsgrund och syfte

Dina vanliga kontaktuppgifter såsom namn och adress samlar vi in för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt från oss. Din e-postadress samlar vi in för att kunna skicka dig en orderbekräftelse samt en leveransbekräftelse.

När du betalar för produkten eller tjänsten samlar vi in uppgifter som ditt namn, kortuppgifter och IP-adress. Uppgifter som samlas in i samband med betalningstransaktioner används och lagras endast för betalningshantering och för att fullgöra ingångna avtal. När betalningar genomförs, kan vissa av dina uppgifter överföras till Quickpay, inklusive information som är nödvändig för att genomföra eller stödja betalningen, såsom det totala köpbeloppet och faktureringsinformation.

Om du under registreringsprocessen eller på vår webbsida har gett ditt samtycke till att din e-postadress används för utskick av nyhetsbrev, kan du när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller även en länk för avanmälan. Om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du när som helst rätt att återkalla detta samtycke.

Om du inte vill tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp, kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter på vår webbsida.

Dina uppgifter (med undantag för din e-postadress, om du har gett ditt samtycke till att behandlas i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din vara eller tjänst.

Överföring av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredjeland.

Vår webbsida är hostad hos Dandomain och vårt betalningssystem är via Quickpay, som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du lämnar på vår webbsida lagras i Dandomains datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att kunna erbjuda våra tjänster. Dessa externa leverantörer fungerar som databehandlare och i vissa fall behandlas personuppgifter i samband med deras leverans av tjänster till oss. Våra databehandlare kan endast behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och i överensstämmelse med lagkraven på databehandlare.

Vi har ingått avtal med våra databehandlare, vilket garanterar att de följer gällande regler om skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter som vi alltid strävar efter att uppfylla. Du har rätt att begära oss att:

  • Ge tillgång till och rätta/ändra dina personuppgifter
  • Radera personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en begäran om detta till vår e-postadress info@frisor-shoppen.dk.